PRESENTACIÓ / PRESENTACIÓN

CATALÀ

Et proposo un joc de recerca de “geocerca” o “geocaching” a l’aire lliure, per a trobar tresors o “caches” reals amb l’ajuda de dispositius GPS (o buscar les coordenades directament sobre el mapa de la zona que es proposa). El participant o participants tindran unes coordenades específiques i un cop al lloc indicat, hauran d’intentar trobar el geoamagatall o contenidor amagat. Dins de cada geoamagatall trobaràs un objecte. Et proposo que facis una fotografia del objecte trobat, només del objecte, o de tu i/o de les persones que t’acompanyen, amb l’objecte; una vegada aconseguit, enviar-les a una direcció de correu electrònic que trobaràs en el geoamagatall i amb el teu permís (i del resta de les persones) seran penjades en aquest blog per què es puguin veure i demostrar que s’ha superat el joc; també et convido a fer un comentari en el blog.

També, es possible, si això ho requereix el joc, que dins del primer geoamagatall trobis informació d' altres coordenades d’un altre “cache” que et conduiran fins el següent geoamagatall. Igualment et proposo que facis una fotografia del objecte o objectes trobats i enviar-les a la mateixa adreça de correu electrònic per a posteriorment ser penjades en aquest blog per que es puguin veure i demostrar que s’ha aconseguit superar el joc.

ESPAÑOL

Te propongo un juego de “geocaching” al aire libre para encontrar tesoros o “caches” reales con la ayuda de dispositivos GPS (o buscar las coordenadas directamente sobre el mapa de la zona que se propone). El participante o participantes tendrán unas coordenadas específicas y una vez en el lugar indicado, tendrán que intentar encontrar el geoescondite o contenedor escondido. Dentro de cada geoescondite encontrarás un objeto. Te propongo que hagas una fotografía del objeto encontrado, solo del objeto o de ti y/o de las personas que te acompañan, con el objeto; una vez conseguido, enviarlas a una dirección de correo electrónico que encontrarás en el geoescondite y con tu permiso (y del resto de las personas) serán colgadas en este blog para que se puedan ver y demostrar que se ha superado el juego; también te invito a hacer un comentario en el blog.

También, es posible, si así lo requiere el juego, que dentro del primer geoescondite encuentres información de las coordenadas de otro “cache” y que te conducirán hasta el siguiente geoescondite. Igualmente te propongo que hagas una fotografía del objeto u objetos encontrados y éstas serán enviadas a la misma dirección de correo electrónico para ser posteriormente colgadas en este blog para que se puedan ver y demostrar que se ha superado todo el juego.


miércoles, 22 de mayo de 2019

geocaching2gps

GEOCACHING2GPS

PUIG DEL COSCOLLAR

Coordenades / Coordenadas

Graus decimals / Grados decimales: 
41.297418º / 1.484311º

Graus, minuts, segons / Grados, minutos, segundos:
41º17'50.70''N / 1º29'3.52''E

Graus, minuts decimals / Grados, minutos decimales:
41º17.845'E / 1º29.059'N

UTM: 
31T 373101- 4572882

Alçada / Altura: Aprox. 389 m.

sábado, 2 de marzo de 2019

geocaching1gps

GEOCACHING-1-GPS

BARRACA DE PEDRA SECA

Coordenades / Coordenadas

Graus decimals / Grados decimales: 
41.296596 / 1.492356

Graus, minuts, segons / Grados, minutos, segundos:
41º17'47.74''N / 1º29'32.48''E

Graus, minuts decimals / Grados, minutos decimales:
41º17.796'E / 1º29.541'N

UTM: 
31T 373773 - 4572779

Alçada / Altura: Aprox. 265 m.